Trwa ładowanie...

Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia

INFO-BIO-STAŻ

Drodzy Studenci – pilne

Do 13.04 2018 prosimy aby osoby, które znalazły  się na dwóch listach rankingowych w gronie osób zakwalifikowanych na staże, podjęły decyzję, który staż będą  realizowali i złożyły dokumenty w Biurze Projektu. Sprawa jest pilna, ponieważ chcemy przekwalifikować osoby z list rezerwowych.  Będziemy na bieżąco informować o ich ewentualnym zakwalifikowaniu na staż. Osoby zakwalifikowane powinny składać dokumenty w Biurze Projektu.

Drodzy Studenci,

W związku z tym, że część z Was znalazła się na dwóch listach rankingowych w gronie osób zakwalifikowanych na staże bardzo prosimy o szybką decyzję, który staż będą Państwo realizowali. Osoby z list rezerwowych będziemy na bieżąco informować o ich ewentualnym zakwalifikowaniu na staż. Osoby zakwalifikowane mogą składać dokumenty w Biurze Projektu. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU […]

LISTY RANKINGOWE

 LISTA RANKINGOWA  INFORMATYKA STAŻ 1 MIESIĄC LISTA RANKINGOWA  INFORMATYKA STAŻ 3 MIESIĄCE LISTA RANKINGOWA IB STAZ 1 MIESIAC1INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA” LISTA RANKINGOWA IB STAZ 3 MIESIĄCE3INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

REKRUTACJA

Rekrutacja: 19.02.2018-2.03.2018 Składanie zgłoszeń: Instytut Informatyki, pokój 103A, Będzińska 39, Sosnowiec Ogłoszenie list rankingowych: 5.03.2018  (…)

Zarządzenie Rektora

Szanowni Państwo,   W dniu 5.02.3018 zostało opublikowane zarządzenie Rektora powołujące projekt INFO-BIO-STAŻ – „Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia”. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w […]

Spotkanie z pracodawcami

W dniu 12.01.2018 roku odbyło się spotkanie z pracodawcami zaproszonymi do współpracy w ramach Projektu INFO-BIO-STAŻ. W spotkaniu wzięło udział 28 osób, w tym przedstawiciele 15 firm (ACCENTURE, EQ SYSTEM, JCOMMERCE, FUTURE PROCESSING, SII, MENTOR GRAPHICS, NBC, CENTERMED KATOWICE, 3S DATA CENTER SA, CODE HORIZON, KROLL ONTRACK, GALEN-ORTOPEDIA, ERESCOP, CAPGEMINI POLSKA, STORKJET) oraz  przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego […]

Spotkanie inaugurujące Projekt

W dniu 9.01.2018 roku, o godzinie 11.15 odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu INFO-BIO-STAŻ – Program stażowy dla studentów informatyki i inżynierii biomedycznej studiów I stopnia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięli udział studenci 3 roku studiów stacjonarnych na kierunkach informatyka i inżynieria […]